Mission

Vi vill nå ut och påverka världen genom att bygga en Bibel-baserad kyrka där Jesus står i mitten, som utmanar befintliga tankesätt och stärker människor till att leda och påverka inom livets alla områden.

hope587 today for tomorrow

HOPE587

Fattigdom är inte något naturligt. Det är skapat av människan och går att övervinna. Tillsammans kämpar vi för skapa en väg ut ur fattigdom.

Together making a difference!

FEED International

Mer än en tredjedel av Kambodjas befolkning lever i fattigdom och mest utsatta är barn och kvinnor på landsbygden. På grund av korruption har många organisationer svårt att få sina bidrag att nå fram och utvecklingen går därför långsamt framåt.

 

Hjälporganisationen vill göra direkta punktinsatser och utan mellanhänder så att de ser att hjälpen når de barn som är mest utsatta.