Om Betelkyrkan i Hallaryd

Betelkyrkan i Hallaryd är en frikyrka som ligger i Älmhults kommun, i Småland. Hallaryd är ett mindre samhälle på ca 600 invånare. Kyrkan tillhör Evangeliska frikyrkan f.d. Nybygget.Vi är ca 50 personer som bedriver verksamheter i kyrkan och ungefär lika många medlemmar.

Vanliga aktiviteter i kyrkan är gudtjänster, ungdomsverksamheter, upptäckar- och samtalsgrupper. Upptäckargrupperna har visat sig vara ett bra redskap att förmedla budskapet på. Där kan man studera bibeln tillsammans med sina vänner och diskutera i gruppen vad man tycker.

Vi vill nå ut och påverka världen genom att bygga en Bibel-baserad kyrka där Jesus står i mitten, som utmanar befintliga tankesätt och stärker människor till att leda och påverka inom livets alla områden.

Vi är en lokal församling med en global vision – att föra ut budskapet om Jesu kärlek och den lokala kyrkan som Guds plan på jorden. Kyrkan består av vanliga människor som vill förändra bygden med hjälp av kärlek, hopp och godhet från en barmhärtig och trofast Gud. Vi tror att Gud vill bygga sin kyrka, inte på några få människors gåvor och talanger, utan på engagemang av många.

Församling engagerar sig i en mängd olika saker - i Hallaryd, men också i världen. Vi jobbar aktivt med mission, för att stå vid världens fattigaste sida.

Varje vecka möts människor i Betel. Några kommer hit för gudstjänstbesök, andra för matlagningskursen för män, eller dagledigträff med servering. En del för att få hjälp i bön, någon för en stunds stillhet. Andra för att hjälpa till med arbetet i kyrkan, någon för att ha tjejcafé.

Vem Du än är, var Du än befinner Dig i livet, är Du välkommen till Betel. Vi kanske kan hjälpa dig med något. Hjälp i förbön, en grundkurs i kristen tro, en kristen vardagsgemenskap eller att mötas i en gudstjänst med många andra.

 

 

Kyrkan Betel