Välkommen till Betelkyrkan i Hallaryd!

Betelkyrkan i Hallaryd är en frikyrka som ligger i Älmhults kommun, i Småland. Hallaryd är ett mindre samhälle på ca 600 invånare. Kyrkan tillhör Evangeliska frikyrkan f.d. Nybygget.Vi är ca 50 personer som bedriver verksamheter i kyrkan och ungefär lika många medlemmar. Vanliga aktiviteter i kyrkan är gudtjänster, ungdomsverksamheter, upptäckar- och samtalsgrupper. Det senaste aktiviteten i kyrkan är något som vi kallar för "Love is the Movement". Det är en typ av gudstjänst med mer bra musik och mindre predikan. Vi har även ätit något vid dessa tillfällena.

Vi är en lokal församling med en global vision – att föra ut budskapet om Jesu kärlek och den lokala kyrkan som Guds plan på jorden. Kyrkan består av vanliga människor som vill förändra bygden med hjälp av kärlek, hopp och godhet från en barmhärtig och trofast Gud. Vi tror att Gud vill bygga sin kyrka, inte på några få människors gåvor och talanger, utan på engagemang av många.

Församling engagerar sig i en mängd olika saker - i Hallaryd, men också i världen. Vi jobbar aktivt med mission, för att stå vid världens fattigaste sida. Varje vecka möts människor i Betel. Några kommer hit för gudstjänstbesök, andra för matlagningskursen för män, eller dagledigträff med servering. En del för att få hjälp i bön, någon för en stunds stillhet. Andra för att hjälpa till med arbetet i kyrkan, någon för att ha tjejcafé.

Vem Du än är, var Du än befinner Dig i livet, är Du välkommen till Betel. Vi kanske kan hjälpa dig med något. Hjälp i förbön, en grundkurs i kristen tro, en kristen vardagsgemenskap eller att mötas i en gudstjänst med många andra.

Vad är en kyrka? Det kan vara en byggnad där människor samlas till gudstjänst. Men det kan också vara gemenskapen av kristna, lokalt, nationellt eller globalt. Ordet kyrka betyder egentligen något som tillhör Herren (=Kristus). Därför går det inte att tala om exempelvis en judisk eller buddhistisk "kyrka" i en allmän mening av "religiös sammanslutning".

Vi vill inte enbart att kyrkan ska bestå av en byggnad, vi vill att den ska bestå av människor. Människorna i kyrkan är också kyrkan. Vi är alltså inte bunda till en byggnad för att vara kyrkan. Vi försöker vara kyrkan i vår vardag, var vi än är.

Vi är en kyrka som utgår från Bibeln och tror att det är Guds ord. Vi ligger mellan Markaryd, Osby och Älmhult. Surfa gärna runt här på vår onlinekyrka och kontakta oss gärna om ni har några frågor eller funderingar.
 
Du är hjärtligt välkommen till Betelkyrkan i Hallaryd !